Proteins và các thành phần khác trong Đông trùng hạ thảo

Thông tin chi tiết

Proteins và các hợp chất Nitragenous

Hình ảnh Đông Trùng Cordyceps sinensis ngoài tự nhiên để khô

Đông Trùng Cordyceps sinensis ngoài tự nhiên rất được ưu chuộng nên giá đắt hơn vàng

Cordyceps chứa proteins, peptides và tất cả các acid amin thiết yếu khác. Đông trùng hạ thảo Cordyceps chứa một số dipeptid cyclic không phổ biến bao gồm cyclo-[Gly-Pro], cyclo-[Leu-Pro], cyclo-[Ala-Leu], cyclo-[Ala-Val] và cyclo-[Thr-Leu]. Khối lượng nhỏ các polyamines bao gồm 1,3 diamino propan, cadaverin, spermidin, spermin và pustrecin đã được nhận dạng. Người ta nghi là chúng có tác dụng kháng sinh.

Các thành phần cấu tạo khác trong Đông trùng hạ thảo

28 acid béo đã được bão hòa hay chưa bão hòa và các chất dẫn xuất của chúng đã được tách chiết từ Đông Trùng Hạ Thảo Cordyceps sinensis. Hợp chất phân cực của chiết xuất Đông Trùng Hạ Thảo Cordyceps bao gồm rất nhiều hợp chất hydrocacbons, alcohols và aldehydes.

Đặc biệt thú vị đó là chuỗi hydrocarbon aromatic polycylic (PAH) được sản xuất bởi dong trung ha thao Cordyceps sinensis như là chất chuyển hóa thứ cấp. Những hợp chất PAH này phản ứng với polypropylen được sử dụng trong các túi nuôi trồng nấm thông thường, dẫn đến việc sản sinh ra các sản phẩm phụ độc đối với Cordyceps, làm chậm sự tăng trưởng cũng như thời gian tăng trưởng. Với khoảng thời gian tăng trưởng đã được mở rộng, Đông trùng hạ thảo Cordyceps sinensis phải được trồng trong cốc hoặc những vật chứa đựng bằng kim loại. Khi đó, những hợp chất PAH này vẫn có trong môi trường sống nhưng là chất dễ bay hơi hoặc không ổn định và dễ bị mất đi nếu bị khô.

(Nguồn: tác phẩm ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO- Tác giả GS. TSKH. ĐÁI DUY BAN và TS. LƯU THAM MƯU – NXB Y HỌC 2009- Biên tập bởi dongtrunglinhchi.com)