Các hợp chất thiên nhiên trong Đông Trùng Hạ Thảo

Thông tin chi tiết

Vì sao Đông Trùng Hạ Thảo Cordyceps sinensis được đánh giá cao trong Đông Y?

Cordyceps là một loại Nấm thuộc ngành Ascomycota, lớp Ascomycetes. Một sự phân loại mới của các loài Cordyceps đã được gợi ý trên nền tảng phân cấp hóa học của các chuỗi nucleotide phần của 18 S rADN lấy được từ 4 loài khác nhau. Trong số các loài khác nhau của chủng loại này, Đông Trùng Hạ Thảo Cordyceps sinensis (Berk) Saac được đánh giá cao trong hệ thống thuốc Y Học Cổ Truyền Trung Quốc. Bởi vì chứa đầy đủ các thành phần và hàm lượng của chúng thì rất cao.

Cordyceps sinensis, Đông Trùng Hạ Thảo,hình ảnh đông trùng hạ thảo,dong trung ha thao

Các thành phần trong Đông Trùng Hạ Thảo

Các thành phần trong Đông Trùng Hạ Thảo bao gồm:

1. Acid amin

Đông Trùng Hạ Thảo có chứa acid Cordycepic, acid glutamic và các acid amin gồm phenylalanin, prolin, histdin, valin, oxyvalin, arginin.

2. Các Polyamines

Trong thành phần của Đông trùng hạ thảo có các polyamines gồm 1,3-diamino propan, cadaverin, spermidin, homospermidin và purtescin.

3. Cyclic dipeptides

4. Saccharides và dẫn xuất đường

Saccharides và dẫn xuất đường trong ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO gồm: d-mannitol, oligosaccharides, polysaccharides.

5. Sterols

Sterols trong đông trùng hạ thảo gồm các loại: ergosterol, delta-3ergoterol, ergosterol peroxide, 3-sistosterol, daucosterol và campasterol.

6. Nucleotides và necleosides

Các nghiên cứu cho thấy, trong Đông Trùng hạ thảo có chứa adenin, uracil,uridin, guanin, guanosin, thymidin, deoxyuridin và cordycepin.

7. Acid béo

Đông trùng hạ thảo cung cấp 28 acid béo bão hòa và không bão hòa, chất dẫn xuất của chúng và các acids hữu cơ khác như oleic, linoleic, palmitic, acid stearic

8. Vitamins

Phân tích cho thấy, trong dong trung ha thao có các vitamin B1, B2, B12, E và K. Ngoài ra, trong thành phần đông trùng hạ thảo còn có các chất vô cơ là K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Mn, Zn, Pi, Se, Al, Si, Ni, Sr, Ti, Cr, Ga, V, Zr.

(Nguồn: tác phẩm ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO- Tác giả GS. TSKH. ĐÁI DUY BAN và TS. LƯU THAM MƯU – NXB Y HỌC 2009- Biên tập bởi dongtrunglinhchi.com)